Hodnoty a finančné ambície v investovaní

4 min. čítania

Čo znamená udržateľnosť v investovaní? Skopírovať odkaz

Čo znamená udržateľnosť vo svete investícií? Do udržateľného investovania môžeme zaradiť všetky investície, ktoré sa snažia popri finančných výnosoch zahrnúť aj prvky udržateľnosti.

Základný princíp udržateľnosti sa vzťahuje na faktory ESG (Environmental, Social, and Governance). Používa sa ako základ pre udržateľné služby, produkty a iné investičné aktivity. Napríklad v prípade finančných produktov v ich popise (napr. v KIID) by ste mali nájsť, či sledujú udržateľné ciele, a či sú v súlade so smernicou MiFID II. To znamená, že investiční poradcovia sa musia svojich zákazníkov pýtať, či chcú investovať udržateľne.

Ako môže vyzerať udržateľné investovanie? Skopírovať odkaz

  • investičný produkt, ktorý zabraňuje negatívnym vplyvom na životné prostredie, ako sú emisie skleníkových plynov, porušovanie ľudských práv, ohrozovanie biodiverzity atď.
  • investičný produkt (fond), ktorý aktívne využíva hlasovacie práva akcionárov v dialógu so spoločnosťou a jej vedením s cieľom ovplyvniť podnikovú politiku (tzv. engagement).
  • investičný produkt, ktorý zámerne neinvestuje do spoločností (princíp vylúčenia), ktoré sú aktívne v určitých podnikateľských činnostiach. Napríklad v oblasti obranných technológií/výroby zbraní, uhoľného alebo tabakového priemyslu.

Ako na to? Skopírovať odkaz

Prečítajte informačný list produktu, aby ste zistili, nakoľko je investičný produkt skutočne “zelený” a či zodpovedá vašim predstavám o udržateľnej investícii. Pred investovaním napríklad do akciového fondu si prečítajte jeho prospekt a informačný dokument pre investorov (tzv. KIID), ako aj webovú stránku fondov alebo spoločnosti poskytovateľa, pokiaľ ide o pre vás najdôležitejšie body, ako sú napríklad náklady a riziko.

Tejto téme sa venuje aj Európska federácia investorov a používateľov finančných služieb – BETTER FINANCE, ktorá vytvorila manuál Bránu k zodpovednému investovaniu s cieľom pomôcť individuálnym investorom začať investovať s ohľadom na životné prostredie. Pozrite si aj nasledujúce video o tom, čo je greenwashing (tento pojem sa chápe ako klamlivé prezentovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie prostredníctvom marketingových kampaní, aby sa výrobok, služba alebo vplyv zdali byť prospešnejšie, než v skutočnosti sú):

Čo je ESG? Skopírovať odkaz

Skratka ESG znamená Environment (životné prostredie), Social (sociálne aspekty) a Governance (riadenie). Nie je to len označenie, ale aj skóre, ktoré označuje udržateľnosť jednotlivých firiem alebo fondov vzhľadom na tieto faktory. Skóre sa vypočítava na základe stanovenej metodiky z verejne dostupných zdrojov ako sú napríklad výročné správy a maximálna hodnota tohto skóre je 100. Hodnotia sa tieto oblasti:

  • oblasť životného prostredia: produkcia odpadu, emisie, spotreba enegrie, spotreba vody, znečisťovanie ale aj využívanie a implementácia inovácií,
  • oblasť sociálnych aspektov: pracovné podmienky, dodržiavanie ľudských práv, ochrany osobných údajov, ale aj zodpovedný marketing,
  • oblasť riadenia: transparentnosť, vzťah s akcionármi, organizačná štruktúra, odmeňovanie či spoločenská zodpovednosť podniku.

O “zelených” investíciach a faktoroch ESG sme písali aj na tomto blogu “ESG fondy ako nový trend?“.

Odoberajte náš oranžový newsletter

Majte všetky informácie o dôchodkoch a investovaní s naším newsletterom

Daniela Danková
Daniela Danková

Vedie vývoj platformy Oranžová obálka® - fintech aplikácie zameranej na správu osobného majetku a systém sledovania dôchodkov. V súčasnosti je prezidentkou spoločnosti Consultech - fin/wealth-tech zameranej na technológie budovania bohatstva firiem a finančného zdravia malých a stredných podnikov. Vo výskume sa zameriava na vplyv demografických zmien na podniky a verejné politiky. Pôsobila ako výskumníčka vo viacerých projektoch zameraných na behaviorálne aspekty finančného rozhodovania.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies