Ako sa zaregistrujem v Oranžovej obálke®?

Vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa“ a následne kliknite na „Zaregistrujte sa“. Pri registrácii je potrebné vyplniť e-mail, vymyslieť heslo a dať súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade pravidlami GDPR. Následne Vám na Váš e-mail bude zaslaný aktivačný e-mail, po ktorom sa môžete prihlásiť.

Ako vyplniť profil?

Ešte pred napojením produktov je potrebné vyplniť profil, čo pozostáva z viacerých krokov:

Meno a priezvisko sú nepovinné údaje a slúžia len pre Vás. Údaje ako vek, pohlavie, vzdelanie a rok vstupu na trh práce sú však dôležitým vstupným údajom pre náš mikrosimulačný model, ktorý na základe týchto parametrov pre Vás vytvorí projekcie na mieru. Rodinný stav a počet vyživovaných osôb je potrebný len pre posúdenie rizikovosti úveru.

Dôchodok. Skopírovať odkaz

Ako zistím aký dôchodok môžem očakávať?

I. pilier Skopírovať odkaz

I. a II. pilier sú odvodovo previazané schémy. Preto, ak ste sporiteľom v II. pilieri, pre zistenie výšky dôchodku z I. piliera môžete využiť výpis z II. piliera. Ak nie ste sporiteľom v II. pilieri, odhad dôchodku z I. piliera môžete získať prostredníctvom nahratia výpisu z Individuálneho účtu poistenca, ktorý vedie Sociálna poisťovňa.

II. pilier Skopírovať odkaz

Vyberte si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a nahrajte si výpis transakcií.

Oranžová obálka pre účely výpočtu očakávaného dôchodku potrebuje výlučne nasledovné údaje: dátum obratu, názov fondu, obdobie odvodu, typ obratu a Počet DJ. Oranžová obálka nepotrebuje a nepracuje s osobnými údajmi z výpisov, keďže nemajú význam pri výpočte očakávaného dôchodku.

III. pilier

V profile na karte “Dôchodok” v časti “III. pilier” kliknite na “Pridať produkt” a zadajte ľubovolný názov produktu. Následne v stĺpci “Možnosti” kliknite na ikonu ceruzky. Tu si viete vybrať svojho správcu (DDS) a importovať výpis transakcií.

Oranžová obálka pre účely výpočtu očakávaného dôchodku potrebuje výlučne nasledovné údaje: dátum obratu, názov fondu, obdobie odvodu, typ obratu a Počet DJ. Oranžová obálka nepotrebuje a nepracuje s osobnými údajmi z výpisov, keďže nemajú význam pri výpočte očakávaného dôchodku.

PEPP (celoeurópsky osobný dôchodkový produkt) Skopírovať odkaz

V profile na karte “Dôchodok” v časti “PEPP” kliknite na “Pridať produkt” a zadajte ľubovolný názov produktu. Následne v stĺpci “Možnosti” kliknite na ikonu ceruzky. Tu si viete vybrať svojho správcu (napr. Finax) a importovať výpis transakcií.

Investície. Skopírovať odkaz

Ako môžem vidieť budúcu hodnotu (projekcie) mojich investícií?

Vytvorte si svoje vlastné portfólio, ktoré môže byť tvorené jednorazovými alebo pravidelnými investíciami. Ak máte investíciu, ktorá je určená na dôchodok, môžete si ju takto označiť, a model Vám ju započíta k dôchodku. Vyberte si svojho správcu alebo si vyberte fondy manuálne. Pridať investíciu môžete dvomi spôsobmi:

  • Manuálne pridať investíciu – z databázy investičných nástrojov si vyberte konkrétny finančný nástroj (fond) a zadajte potrebné parametre (ako napríklad dátum prvej investície, poplatky a podobne).
  • Importovať investíciu (pre Finax riadené portfólia) – vyberte portfólio, do ktorého má systém zaradiť investíciu a zadajte svoj vlastný názov investície. Následne vyberte správcu, od ktorého sa investícia importuje (napr. Finax).

Ak si chcete vytvoriť nové portfólio, v tabuľke vyberte tie finančné nástroje, ktoré chcete aby boli zaradené do nového portfólia a dole pod tabuľkou kliknite na “Vytvoriť nové portfólio”.

Úvery, poistenie a nehnuteľnosti. Skopírovať odkaz

Aká je ich výnosnosť a náklady?

V profile na karte “Úvery / Poistenie / Nehnuteľnosti” kliknite na “Pridať produkt” a vyplňte jeho základné charakteristiky. Po uložení prepočty a analýzu produktu uvidíte v príslušnej sekcii do ktorej sa dostanete prostredníctvom ľavého menu.

Rozpočet. Skopírovať odkaz

Ako výdavky prispievajú k dosiahnutiu stanoveného cieľa a budovaniu bohatstva?

Pripojte si účet a zistite, na čo najviac míňate, kde je priestor na šetrenie a aká je štruktúra a produktivita výdavkov a príjmov. Kedykoľvek si dokážete aktualizovať transakcie. Automatická kategorizácia vám zjednoduší prácu. Stačí raz kategorizovať transakciu a všetky podobné transakcie sa vám automaticky zatriedia.

Proces pripojenia účtu je proces, ktorý je regulovaný Smernicou EÚ o platobných službách (PSD2). Na pripojenie účtov používame certifikovaného a overeného partnera GoCardless. Toto pripojenie umožňuje získať prístup len k aktuálnym zostatkom a histórii transakcií a nie je možné vykonávať platby alebo prevody. Prepojenie je kontrolované priamo Vašou bankou. Bezpečnosť dát je pre nás prvoradá a preto všetky dáta sú zašifrované a kedykoľvek ich viete z Oranžovej obálky vymazať.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies