Ako sa zaregistrujem v Oranžovej obálke®?

Vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa“ a následne kliknite na „Zaregistrujte sa“. Pri registrácii je potrebné vyplniť e-mail, vymyslieť heslo a dať súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade pravidlami GDPR. Následne Vám na Váš e-mail bude zaslaný aktivačný e-mail, po ktorom sa môžete prihlásiť.

Ako si vyplniť profil?

Ešte pred napojením produktov je potrebné vyplniť profil, čo pozostáva z viacerých krokov:

  • O mne: Meno a priezvisko sú nepovinné údaje a slúžia len pre Vás. Údaje ako vek, pohlavie, vzdelanie a rok vstupu na trh práce sú však dôležitým vstupným údajom pre náš mikrosimulačný model, ktorý na základe týchto parametrov pre Vás vytvorí projekcie na mieru. Rodinný stav a počet vyživovaných osôb je potrebný len pre posúdenie rizikovosti úveru.
  • Rizikový profil: Je to nepovinná časť, ale prostredníctvom rizikového profilu si môžete otestovať svoju toleranciu k riziku a zistíte, aký typ investora ste a aké finančné produkty sú pre Vás vhodné a primerané.

Ako zistím aký dôchodok môžem očakávať?

  •  I. pilier: I. a II. pilier sú odvodovo previazané schémy. Preto, ak ste sporiteľom v II. pilieri, pre zistenie výšky dôchodku z I. piliera môžete využiť výpis z II. piliera. Ak nie ste sporiteľom v II. pilieri, odhad dôchodku z I. piliera môžete získať prostredníctvom nahratia výpisu z Individuálneho účtu poistenca, ktorý vedie Sociálna poisťovňa.
  • II. pilier: Vyberte si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a nahrajte si výpis transakcií. Oranžová obálka pre účely výpočtu očakávaného dôchodku potrebuje výlučne nasledovné údaje: dátum obratu, názov fondu, obdobie odvodu, typ obratu a Počet DJ. Oranžová obálka nepotrebuje a nepracuje s osobnými údajmi z výpisov, keďže nemajú význam pri výpočte očakávaného dôchodku.
  • III. pilier: Vyberte si svoju doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (DDS) a nahrajte výpis transakcií. Oranžová obálka pre účely výpočtu očakávaného dôchodku potrebuje výlučne nasledovné údaje: dátum obratu, názov fondu, obdobie odvodu, typ obratu a Počet DJ. Oranžová obálka nepotrebuje a nepracuje s osobnými údajmi z výpisov, keďže nemajú význam pri výpočte očakávaného dôchodku.
  • IV. pilier (PEPP): Vyberte si poskytovateľa produktu, alebo zamestnávateľa.

Ako môžem vidieť budúcu hodnotu (projekcie) mojich investícií?

Vytvorte si svoje vlastné portfólio. Následne si môžete pridať rôzne investície, či už sú jednorazové, alebo pravidelné. Portfólií môžeme mať vytvorených viacero a môžete im zmeniť názov čo Vám umožní ich správu a sledovanie výnosu konkrétnych investícií.

Úvery, poistenie, nehnuteľnosti a sporenie. Aká je ich výnosnosť a náklady?

V profile jednoducho pridajte vybraný produkt a vyplňte jeho základné charakteristiky.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies