Čo je Oranžová obálka®?

Oranžová obálka® je platforma (webová aplikácia), ktorá je interaktívnym nástrojom na správu majetku, stratégiu riadenia bohatstva jednotlivca, správu finančných produktov, odhad dôchodku zo všetkých pilierov a nástroj na testovanie investičných a sporivých stratégií.

Prečo sa platforma volá Oranžová obálka? Skopírovať odkaz

Pojem „oranžová obálka“ vznikol vo Švédsku. Švédski výskumníci chceli dať do povedomia informovanosť o dôchodkoch a vytvorili súhrnný výpis o očakávaných dôchodkových dávkach. V tej dobe bol zasielaný poštou. Na to, aby sa zvýšila motivácia ľudí si túto obálku otvoriť a aby ju neprehliadli, výpis chodil vo farebnej obálke. V obálke oranžovej farby. Potrebu zlepšiť informovanosť o dôchodkoch vnímame aj na Slovensku. Preto sme ako partia výskumníkov v roku 2017 začali pracovať na vytvorení súhrnnému prehľadu o dôchodkovom systéme na Slovensku. Tento projekt sme pomenovali po kolegoch zo Švédska – Oranžová obálka. Avšak naša slovenská Oranžová obálka dostala digitálnu podobu. Neskôr na základe požiadaviek našich užívateľov sa rozrástla aj o investície (keďže niektoré z nich sú určené aj na dôchodok), úvery, nehnuteľnosti a poistenie. Cieľom je, aby ste mali prehľad o stave a nastavení svojich financií a majetku na jednom mieste.

Prečo Oranžovú obálku poskytuje súkromná spoločnosť? Skopírovať odkaz

Platformu sme pôvodne stavali ako súčasť výskumného projektu a zároveň pre seba, kde sme chceli zhmotniť výsledky našich výskumov a projektov. Chceli sme si postaviť platformu, ktorá by automatizovane strážila naše úspory a hovorila nám, ako na tom z pohľadu nášho finančného zdravia sme. Každý z nás skúmal inú oblasť osobných financií (dôchodky, úvery, investície, nehnuteľnosti, poistky). Platforma nám mala slúžiť na to, aby sme prepojili naše výskumné svety. Nechcelo sa nám neustále sa prihlasovať do rozhraní iných inštitúcií a ďalšie webové stránky len preto, aby sme dostali celkový obraz o vlastnom finančnom zabezpečení. To nás motivovalo postaviť platformu, kde by sme naše financie videli na jednom mieste a nikto by nám nehovoril, čo máme alebo nemáme kúpiť.

Časom sme zistili, že platforma by mohla byť užitočná aj pre druhých. Hľadali sme spôsob, ako ju sprístupniť širokému spektru užívateľov. Zároveň sme hľadali spôsob, aby sme mohli pokračovať na našom výskume a aby užívatelia mohli okamžite užívať výsledky našej práce. Preto sme sa rozhodli, že sa spojíme do jednej právnej entity. Platformu tak prevádzkuje právnická osoba. Takto jednoduchšie vieme dodržať všetky zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov, ochranu spotrebiteľa a získavať zdroje na ďalší výskum, vývoj a rozširovanie platformy aj cez platené funkcionality.

Ako výskumníci tak získame priestor a prostriedky, aby sme mohli pokračovať v našich výskumoch. Výskum sa prejavuje na neustálom zlepšovaní nástrojov platformy, aktualizácii dát a hľadaní ďalšieho využitia výsledkov výskumu. Ako výskumníci sa dokážeme v súkromnej spoločnosti prevádzkujúcej platformu efektívne dohodnúť o spôsobe využitia výsledkov nášho duševného vlastníctva (výsledkov výskumu) a môžeme si dohodnúť pravidlá fungovania medzi sebou aj s vami – užívateľmi platformy. Dbáme na odbornosť (nepcháme sa jeden druhému „do kapusty“, ale máme zavedený systém internej recenzie výsledkov výskumu). Dôležitá je aj etika výskumu a zverejňovania výsledkov (pracujeme s citlivými dátami a dávame si pozor, aby výsledky výskumu boli overiteľné). Dôležitá je aj kontinuita výskumu a vývoja nových funkcionalít (vieme, že kolega/kolegyňa tu bude a bude pokračovať vo svojom výskume aj keď jej skončia výskumné granty), zdieľanie získaných zdrojov na zlepšovanie technologickej úrovne platformy a najmä bezpečnosti dát.

Pre koho je Oranžová obálka určená? Skopírovať odkaz

Oranžová obálka je pre všetkých, ktorí hľadajú miesto, kde by si vedeli svoje financie sledovať a spravovať na jednom mieste. Vďaka svojej dostupnosti a flexibilite je Oranžová obálka® vhodná pre širokú verejnosť – bez ohľadu na výšku bohatstva alebo odborné znalosti. Oranžová obálka je pre každého, kto chce mať prehľad o svojich financiách online na jednom mieste. Je pre každého, kto sa chce aktívne podieľať na budovaní svojho bohatstva a hľadá nástroj na efektívnu správu vlastných financií.

V čom je Oranžová obálka iná? Skopírovať odkaz

Oranžová obálka je výsledkom výskumu, neustálej aktualizácie a zlepšovania. V Oranžovej obálke neponúkame produkty. Ponúkame nástroje, techniky a postupy, aby si každý sám vedel zodpovedať otázky typu: „Mám zakúpené dobré finančné produkty?“, alebo „Mám dobre nastavené sporenie?“, či „Aké zmeny v nastavení mojich produktov mám urobiť, aby som bol na tom v budúcnosti lepšie?“. Platformu sme stavali preto, aby sme sami mali k dispozícii nástroj, ktorý za nás stráži naše finančné produkty. Zároveň pomáha nám identifikovať, kde môžeme zlepšiť riadenie osobných financií. Nástroj má slúžiť ako strážca majetku a zároveň ako nástroj na získanie vedomostí a zručností.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies