Kto sú výskumníci, ktorí stoja za Oranžovou obálkou?

Za platformou Oranžovej obálky® stojí množstvo študentov a absolventov doktorandského štúdia, ale aj skúsení výskumníci z oblasti dôchodkovej politiky, finančnej matematiky a ekonomiky, ktorí pôsobia na slovenských univerzitách a rôznych analytických funkciách. Prvá myšlienka k vytvoreniu Oranžovej obálky vznikla ešte v roku 2016 na konferencii “Dobrý dôchodkový systém”. Následne sme výsledky nášho výskumu vydali v dvoch vedeckých monografiách (Aktívna správa úsporDôchodková politika). Zároveň sme uskutočnili viacero behaviorálnych experimentov v oblasti finančného rozhodovania. Celá platforma je postavená na robustnom mikrosimulačnom modeli Oranžová obálka, na vývoji ktorého pracuje výskumný tím už od roku 2015.

Čo je stochastický mikrosimulačný model Oranžovej obálky?

Mikrosimulačný model Oranžovej obálky® je unikátny modelovací program, na ktorom prebiehajú všetky výpočt. Je postavený na princípoch otvoreného dynamického stochastického mikrosimulačného modelu s dynamicky starnúcou populáciou. To znamená, že sleduje modelovaných jednotlivcov (na základe štatistických dát) s podobnými statusmi (znakmi) v čase a podrobuje ich starnutiu, rizikám trhu práce, náhodnému vývoju ekonomiky a nastaveným pravidlám danej politiky (napr. dôchodkovej). Otvorený model znamená, že databáza vstupných údajov sa neustále aktualizuje o nové dostupné štatistické údaje. Stochastický znamená, že minulosť berie ako danú (deterministickú – nemennú). Budúcnosť modeluje náhodným vývojom s určitými prvkami závislosti medzi parametrami (napríklad vzťah medzi výnosom dlhopisov a inflácie alebo infláciou a nezamestnanosťou). Mikrosimulačný znamená, že v modeli je možné sledovať príslušného modelovaného jednotlivca (ekonomického agenta) a nielen priemerné hodnoty, resp. agregované veličiny. Vo svojej štruktúre sa model skladá zo štyroch kľúčových modulov, a to:

  • modul statusových parametrov (teda súbor znakov ako vek, vzdelanie, pohlavie a podobne),
  • demografický modul (fertilita, úmrtnosť, migrácia),
  • makroekonomický modul (akcie, dlhopisy, inflácia a nezamestnanosť) a
  • modul politík (pravidlá a nastavenia sociálnych systémov).

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies