Predčasný dôchodok

10 min. čítania
ísť alebo neísť do predčasného dôchodku?

Ako získať nárok na predčasný dôchodok? Skopírovať odkaz

Predčasný dôchodok je dávka, ktorá sa priznáva žiadateľovi o dôchodok pred dovŕšením dôchodkového veku.

Právny rámec a parametre predčasného dôchodku upravuje §67 ods. 1, písmeno b, ktorý znie:

„(1) Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo získal najmenej 40 odpracovaných rokov a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.“

Predčasný dôchodok 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku Skopírovať odkaz

Žiadateľ má nárok na predčasný dôchodok ak odpracoval aspoň 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac 2 roky a suma predčasného dôchodku by bola vyššia ako 1,6-násobok životného minima. Aj napriek tomu, že predčasný dôchodok sa môže javiť ako lákavý, je dôležité vedieť, že pri predčasnom dôchodku sa dôchodok sa kráti o 0,5 % za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku. Nižší predčasný dôchodok nie je spôsobený len krátením, ale aj nižšou ADH (aktuálna dôchodková hodnota), pretože pri skoršom odchode do dôchodku bude priemerná mzda v ekonomike nižšia.  

Predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch Skopírovať odkaz

V roku 2022 v rámci reformy priebežne financovaného dôchodkového systému bol novelou č. 352/2022 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení do právneho poriadku zavedený inštitút predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.

Inštitút predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch tak ustanovuje nové možnosti pre poistencov ku skoršiemu odchodu do dôchodku ako je už existujúci formát predčasného starobného dôchodku, o ktorý mohol poistenec požiadať najviac 2 roky pred dovŕšením zákonného dôchodkového veku.

Na splnenie podmienky predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch je potrebné, aby mal človek skutočne odpracovaných 40 rokov a za toto obdobie bolo aj zaplatené poistné. Nemôže spätne doplatiť za obdobie nezamestnanosti ani štúdia.

Vypočítaný predčasný dôchodok sa následne zníži o pokutu. Táto pokuta je však o niečo nižšia ako v predchádzajúcom prípade. Pokuta je 0,3% za každých začatých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku. Za prvý rok je to 3,9% zníženie dôchodku a každý ďalší rok je to 3,6%.

Vypočítaný znížený dôchodok však musí vyjsť vyšší ako 1,6 násobok životného minima (1,6 x 268,88 Eur = 430,21 €). Inak povedané, do dôchodku v roku 2023 môže ísť ten človek, ktorý naozaj odpracoval 40 rokov a zarábal aspoň 65% priemernej mzdy počas celého pracovného života.

Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku? Skopírovať odkaz

Pri rozhodnutí či ísť, alebo neísť do predčasného dôchodku odporúčame zvažovať najmä dlhodobé dôsledky, ktoré predčasný dôchodok so sebou prináša. Je dôležitým faktorom je aj to, že počas poberania predčasného dôchodku neexistuje možnosť súbehu pracovaného príjmu a dôchodkovej dávky. Na druhej strane, obdobie predčasného dôchodku je môžné využiť na preklenutie dočasného výpadku pracovného príjmu. Následne po dovŕšení zákonného dôchodkového veku je možné opäť nastúpiť do práce (legálna možnosť súbehu pracovného príjmu a dávky).

Preto je dôležité uvedomiť si dlhodobý efekt predčasného dôchodku. Ak sa ho rozhodnete poberať, dovŕšením dôchodkového veku sa dôchodok neprepočíta, ale zostane rovnaký. Strácate tak natrvalo.

Pri skoršom odchode do dôchodku nemôžete pracovať a zároveň strácate nárast aktuálnej dôchodkovej hodnoty (tzv. ADH). Tým, že ADH vstupuje do výpočtu dôchodku a kopíruje vývoj a rast nominálnej mzdy v ekonomike, spôsobuje dodatočnú pokutu vo výške približne 6 % ročne. Celkovo tak pokuta za 1 rok skoršieho odchodu do dôchodku je viac ako 10 % natrvalo. Lepšie to posúdieme na konkrétnom príklade.

Príklad výhodnosti/nevýhodnosti predčasného starobného dôchodku Skopírovať odkaz

Uvedieme príklad človeka, na ktorom je možné pochopiť riziko trvalej straty príjmu na dôchodku. Predpokladajme priemerného človeka, ktorý pracuje od svojich 18 rokov a celý život pracoval za priemernú mzdu (priemerný osobný mzdový bod na úrovni 1). Dôchodkový vek je 63 rokov a on sa v roku 2023 rozhoduje, či pôjde do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch (o 5 rokov skôr).

Názov parametraHodnota
Zákonný dôchodkový vek63 rokov
Vek poistenca dnes (k 1.7.2023)58 rokov
Priemerný osobný mzdový bod1
Počet odpracovaných rokov (obdobie poistenia)40 rokov
Aktuálna dôchodková hodnota (k 1.7.2023)16,4764 Eur

Pri rozhodovaní o predčasnom starobnom dôchodku po 40 odpracovaných rokoch tak môžeme položiť niekoľko otázok:

  • Aký vysoký predčasný starobný dôchodok dostane v roku 2023?
  • Aký vysoký dôchodok bude poberať o 5 rokov neskôr?
  • Aký vysoký by mal starobný dôchodok, ak by nešiel do predčasného starobného dôchodku a 5 rokov by počkal, ale nepracoval?
  • Aký vysoký by mal starobný dôchodok, ak by nešiel do predčasného starobného dôchodku a 5 rokov by počkal, ale zároveň by 5 rokov naďalej pracoval?

Čo vplýva na výšku dôchodku? Skopírovať odkaz

Predpokladajme, že ekonomika sa bude vyvíjať tak, ako predpokladá Ministerstvo financií SR vo svojej makroekonomickej prognóze z konca júna 2023. Na modelovanie nám stačí zobrať prognózu vývoja nominálnych miezd, ktoré ovplyvňujú zmenu aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) a dôchodcovskú infláciu, ktorá ovplyvňuje valorizáciu už priznaných dôchodkov.

Premenná (v %)20232024202520262027
Nominálna priemerná mzda9,97,05,84,45,3
Dôchodcovská inflácia11,55,03,12,62,6
Zdroj: MFSR, 63. zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy, 14.6.2023

Aký to bude mať vplyv na výšku dôchodkov?

Premenná (v Eurách)202320242025202620272028
Predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (priznaný v roku 2023)538601631650667684
Predčasný starobný dôchodok 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku (priznaný v roku 2026)763783803
Starobný dôchodok (nepracoval 5 rokov) od roku 2028957
Starobný dôchodok (pracoval ešte 5 rokov) od roku 20281070

Vyššie uvedené výpočty naznačujú, že pokuta je v stovkách eur mesačne natrvalo. Starobný dôchodok z nášho príkladu by bol vyšší o 36% v prípade ak by človek dodatočných 5 rokov nepracoval. Starobný dôchodok by bol dokonca vyšší až o 53% v prípade práce až do dôchodku.

Ešte vás môže napadnúť pozrieť sa na celý problém pokuty z pohľadu života na dôchodku. Tie čísla sú ešte vyššie. Predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch spôsobí, že človek na dôchodku dostane dávky nižšie až o 33 000 Eur (ak by už nepracoval 5 rokov) alebo až o 59 000 Eur (ak by pracoval až do dôchodku).

Rada na záver. Nie každá lákavá ponuka (hoc aj od štátu) je skutočne aj výhodná. Vždy sa snažte posúdiť dopady na dlhodobom horizonte a snažte sa celý problém posudzovať z vlastného pohľadu.

Odoberajte náš oranžový newsletter

Majte všetky informácie o dôchodkoch a investovaní s naším newsletterom

Tím Oranžová Obálka
Tím Oranžová Obálka

Oranžovú obálku tvorí tím výskumníkov z oblasti dôchodkovej politiky, finančnej matematiky a ekonomiky, ktorí pôsobia na slovenských univerzitách a rôznych analytických funkciách. Svoje výsledky výskumu pravidelne publikujú a medzi najvýznamnejšie publikácie patria dve vedecké monografie (Aktívna správa úspor a Dôchodková politika) a podieľali sa na tvorbe viacerých behaviorálnych experimentov. Svoj výskum pretavili do robustného mikrosimulačného modelu Oranžová obálka®, na vývoji ktorého pracuje výskumný tím neustále už od roku 2015.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies