Valorizácia dôchodkov v roku 2024

7 min. čítania
valorizácia

Čo je valorizácia dôchodkov? Skopírovať odkaz

Inflácia je ekonomický fenomén, ktorým sa označuje rast cenovej hladiny. V jednoduchosti povedané, inflácia predstavuje tempo zvyšovania cien. Príčiny sú rôzne, ale výsledkom je fakt, že za tie isté peniaze si v inflačných časoch kúpime menej. No ako súvisí inflácia s valorizáciou?

Ak raz urobím rozhodnutie o odchode do dôchodku, musím mať na pamäti, že od toho momentu sa moja štátna penzia bude zvyšovať len o infláciu. Inak povedané, zafixuje sa moja životná úroveň. Budem tak približne 20 rokov na tej istej životnej úrovni, kým pracujúci budú bohatnúť. Takto funguje valorizácia štátnych dôchodkov na Slovensku. Každoročne sa od januára valorizujú dôchodky o infláciu.

Rok 2023 bol však výnimočný. Nielen z pohľadu vysokej inflácie, ale z pohľadu zmeny pravidiel valorizácie. Do zákona pribudla úprava valorizačného mechanizmu. Stále platí, že dôchodky sa valorizujú o infláciu a stále k januáru. Ale už sa neberie do úvahy ročná inflácia za prvých šesť mesiacov, ale ročná inflácia za prvých deväť mesiacov. Tento fakt lepšie zohľadňuje vývoj cenovej hladiny, t.j. inflácie.

Mechanizmus mimoriadnej valorizácie dôchodkov Skopírovať odkaz

Pribudol do zákona tzv. mechanizmus mimoriadnej valorizácie. Ten neberie do úvahy priemer ročnej inflácie za nejaké obdobie, ale od poslednej valorizácie napočítava kumulatívnu mesačnú infláciu. Ak dosiahne aspoň 5% do júna, dôchodky sa zvýšia už počas roka do troch mesiacov. To znamená, že ak kumulatívna mesačná inflácia prekročí 5% v máji, dôchodky sa zvýšia od augusta. Ale pozor, tento mechanizmus vo svojom vzorci hovorí, že ak sa tak stane, budúcoročná valorizácia bude nižšia práve o túto mimoriadnu valorizáciu. Celé je to takto napísané v §82 zákona o sociálnom poistení aj s odkazom na vzorec, ktorý tvorí prílohu 4a zákona:

kde:

  • pjanuár  znamená percento zvýšenia dôchodkovej dávky v príslušnom kalendárnom roku podľa § 82 ods. 1 písm. b);
  • pz znamená percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku;
  • pi je percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku;
  • n znamená počet zvýšení dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  • Percento zvýšenia dôchodkovej dávky pjanuár sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.

Zároveň zákon obsahuje prechodné ustanovenie (jeho znenie nájdete tu), ktoré hovorí, že pre výpočet valorizácie v januári 2024 sa berie do úvahy vyššia z dvoch hodnôt dôchodcovskej inflácie. A to buď inflácia za 6 mesiacov roka 2023 alebo 9 mesiacov roka 2023. Už teraz vieme, že 6-mesačná inflácia bude vyššia (index spotrebiteľských cien pre dôchodcov nájdete tu), a teda do vzorca do čitateľa zadáme hodnotu 14,52%. Do menovateľa zadáme hodnotu poslednej valorizácie, t.j. 10,6%. O toľko sa mimoriadne valorizovali dôchodky v júli 2023. Prechodné ustanovenie totiž hovorí, že pre potreby valorizácie dôchodkov od januára 2024 sa valorizácia vykonaná v júli 2023 chápe ako mimoriadna a vstupuje do menovateľa.

Odoberajte náš oranžový newsletter

Majte všetky informácie o dôchodkoch a investovaní s naším newsletterom

Výsledkom použitia vzorca na výpočet valorizácie dôchodkov od januára 2024 je číslo 0,0354. Po zaokrúhlení a vyjadrení v percentách môžeme konštatovať, že dôchodky sa budú od januára zvyšovať o 3,6%.

Rozhodovanie o odchode do dôchodku

Pre tých, ktorí sa rozhodujú medzi odchodom na dôchodok tento rok (rok 2023) a budúci rok (rok 2024), tak nastáva zaujímavá dilema. Ak pôjdete do dôchodku tento rok (rok 2023), zafixujete si aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) na úrovni 16,4764 Eur a zároveň získate valorizáciu dôchodku hneď pri priznaní o 23,6%. Od januára získate valorizáciu dôchodku o 3,6%.

Ak počkáte do januára 2024, získate vyššiu ADH (zrejme na úrovni okolo 9,5%) a riadnu valorizáciu. To znamená, že nie podľa vzorca uvedeného v prílohe 4a zákona o sociálnom poistení, ale podľa medziročnej inflácie za prvých šesť mesiacov roka 2023, ktorá bola spomínaných 14,52% (po zaokrúhlení 14,6%).

Rozhodovanie tak bude medzi tým, či 23,6% valorizácia tento rok (rok 2023) a následná valorizácia dôchodku o 3,6% v januári 2024 je vyššia ako nárast ADH o približne 9,5% a následne riadne valorizácia o 14,6% od januára 2024.

V prvom prípade (ísť do dôchodku v roku 2023) získate nárast o 27,9% a v druhom prípade (ísť do dôchodku v roku 2024) nárast približne o 25,5%.

Rozdiel 2,4% hovorí v prospech odchodu do dôchodku v roku 2023 (ak neberieme do úvahy stratu na počte odpracovaných dodatočných mesiacov, ktorý by mohol rozdiel sčasti kompenzovať).

A aby toho nebolo málo, tak mzdy v roku 2024 majú rásť opäť tempom okolo 10%. Ak uvažujete nad odchodom do dôchodku v roku 2024, skúste si počkať do októbra 2024, aby ste videli, či dôchodok nebude vyšší od januára 2025. Možno zarobíte ešte viac a natrvalo.

Tím Oranžová Obálka
Tím Oranžová Obálka

Oranžovú obálku tvorí tím výskumníkov z oblasti dôchodkovej politiky, finančnej matematiky a ekonomiky, ktorí pôsobia na slovenských univerzitách a rôznych analytických funkciách. Svoje výsledky výskumu pravidelne publikujú a medzi najvýznamnejšie publikácie patria dve vedecké monografie (Aktívna správa úspor a Dôchodková politika) a podieľali sa na tvorbe viacerých behaviorálnych experimentov. Svoj výskum pretavili do robustného mikrosimulačného modelu Oranžová obálka®, na vývoji ktorého pracuje výskumný tím neustále už od roku 2015.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies