Sú moje dáta v bezpečí?

Všetky dáta, ktoré vyplníte v Oranžovej obálke® sú od prvého okamihu šifrované. Navyše, osobné údaje sú oddelené od ostatných údajov, sú zašifrované a uchovávané mimo ostatných dát. Roztrhnutím osobných údajov od údajov o produktoch tak nie je možné spojiť konkrétnu osobu. Platforma Oranžovej obálky® je prevádzkovaná na Amazon Web Services, čím dodržiavame najvyššie štandardy dostupnosti, funkčnosti, bezpečnosti a šifrovania dát. Zároveň vždy máte možnosť zrušiť svoj účet a nenávratne vymazať všetky osobné dáta z platformy bez možnosti obnovenia. Na platforme tak po zmazaní účtu neostáva stopa. Viac nájdete v časti ochrana osobných údajov.

Pracuje Oranžová obálka s osobnými údajmi?

Oranžová obálka pracuje len s údajmi ako je napríklad vek, vzdelanie, rok vstupu na trh práce či počet vyživovaných detí. Všetky tieto informácie sú zadávané užívateľom na základe jeho rozhodnutia. Tieto údaje sú potrebné pre vytvorenie simulácií a odhadov na mieru pre potreby rôznych indikátorov, ktoré Vás majú upozorniť na vplyv zmien v legislatíve na Váš očakávaný dôchodok, trhové riziká konkrétneho finančného nástroja alebo zmenu osobných parametrov na očakávaný dôchodok. Pri dôchodkoch pracujeme po zadaní údajov užívateľom s výpisom transakcií, kde spracovávame výlučne údaje typu dátum obratu, názov fondu, obdobie odvodu, typ obratu a počet DJ (dôchodkových jednotiek), a to z dôvodu vytvorenia čo najpresnejších projekcií/odhadov Vášho budúceho dôchodku. Viac nájdete v časti ochrana osobných údajov.

Čo robiť v prípade ak zabudnem heslo?

V prípade, ak zabudnete heslo, kliknite na „Prihlásiť sa“ a následne dole kliknite na zabudnuté heslo. Ďalej postupujte podľa pokynov.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies