Dôchodková reforma 2022 – prehľad zmien a ich vplyv na dôchodok

8 min. čítania
Zmätočné staré značenie

Hlavná myšlienka reformy Skopírovať odkaz

Po zmenách v dôchodkovom systéme, ktoré sa do legislatívy (zákon o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení) dostali na jeseň 2022, sa volalo už dlhšie. Dôchodková reforma zrušila strop dôchodkového veku, ktorý narúšal dlhodobú stabilitu dôchodkového systému, a absencia otestovanej predvolenej investičnej stratégie, ktorá by bola vhodná pre celoživotné sporenie, sa preniesla aj do hlavnej myšlienky tejto dôchodkovej reformy. Tá znie: “Stabilita I. pliera a výkonnosť II. piliera.”. V ľudskej reči povedané: “Nech I. pilier sľubuje to, na čo má, a nech úspory v II. pilieri konečne začnú zarábať.”.

Dôchodková reforma priniesla množstvo zmien. Pokúsili sme sa preto priniesť krátky prehľad najvýznamenjších zmien spolu s odhadom ich prínosu (kladného alebo záporného) pre výšku očakávaného dôchodku, či na ich trvácnosť.

Vzhľadom na veľký počet zmien, ktoré tvoria komplexný celok a majú vplyv na celý dôchodkový systém a aj na nás ľudí, ako na poistencov a sporiteľov, je dobré vedieť, aký vplyv bude mať každá zmena na výšku očakávaného dôchodku.

Avšak každá zmena v dôchodkovom systéme ovplyvní výšku dôchodku každému inak. Prečo? Pretože každý máme jedinečnú kariéru (ako napríklad výšku mzdy, vzdelanie či počet odpracovaných rokov) čo dokáže náš stochastický mikrosimulačný (mikro = jednotlivec) model Oranžovej obálky® zohľadniť. Po dôkladnom naštudovaní jendotlivých zmien, zapracovaní a naprogramovaní do modelu, Vám tieto zmeny prinášame v súhrnom zozname a následne budeme jednotlivé zmeny postupne detaijlnejšie predstavovať, čím vytvoríme celú sériu o dôchodkovej reforme 2022.

Čo sa mení v dôchodkovom systéme od roku 2023? Skopírovať odkaz

I. pilier Skopírovať odkaz

 • Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia (platné pre ľudí narodených v roku 1967 a neskôr). O tom, ako chápať dôchodkový vek v dôchodkovom systéme a aká je odhadovaný vývoj dôchodkového veku sa dočítate v tomto článku
 • Nový predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (od 1.1.2023 a aj spätne)
 • Spomalenie rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty (od 2023)
 • Rodičovský dôchodok (od 1.1.2023)

II. pilier Skopírovať odkaz

 • Spomalenie rastu príspevkov do II. piliera (od 1.1.2023)
 • Automatický vstup do II. piliera (od 1.5.2023)
 • Nová predvolená investičná stratégia pre sporiteľov (od 1.7.2023)
 • Nový spôsob vyplácania dôchodkov (od 1.1.2024)
 • Zníženie poplatkov (od 1.1.2023)
 • Zrušenie povinnosti vyžiadať si akceptačný list od Sociálnej poisťovne pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

III. pilier Skopírovať odkaz

 • Zníženie poplatkov (od 1.1.2023)
Odoberajte náš oranžový newsletter

Majte všetky informácie o dôchodkoch a investovaní s naším newsletterom

Vplyv zmien v dôchodkovom systéme na očakávanú výšku dôchodku Skopírovať odkaz

Každá zmena vyvolá v čase väčší alebo menší vplyv na očakávanú výšku dôchodku.

V tabuľke nižšie prezentujeme odhadovaný vplyv na očakávanú výšku dôchodku. Jedna šípka hore alebo dole znamená stredný vplyv na výšku dôchodku. Dve šípky znamenajú vysoký vplyv na výšku dôchodku. Pomlčka znamená nízky až zanedbateľný vplyv na výšku dôchodku.

Názov zmenyÚčinnosť odVplyv
Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitiaPre ročníky narodenia 1967 a neskôr▲▲
Predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokochod 1.1.2023 a prepočítanie dôchodkov spätne
Spomalenie rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty1.1.2023
Rodičovský dôchodok1.1.2023
Spomalenie rastu príspevkov do II. piliera1.1.2023
Automatický vstup do II. piliera pre prvopoistencov1.5.2023▲▲
Predvolená investičná stratégia pre sporiteľov v II. pilieri1.7.2023▲▲
Nový spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera1.1.2024▲▲
Zníženie poplatkov v II. pilieri1.1.2023
Zrušenie povinnosti vyžiadať si akceptačný list od Sociálnej poisťovne pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti1.1.2023
Zníženie poplatkov v III. pilieri1.1.2023
Tabuľka 1 Odhad vyplvu zmien v dôchodkovom systéme
Zdroj: Tím Oranžovej obálky, 2022

Významný vplyv na výšku budúceho dôchodku budú mať:

Mierny vplyv na výšku budúceho dôchodku budú mať:

 • spomalenie rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH);
 • zníženie poplatkov v II. pilieri;
 • spomalenie rastu príspevkov do II. piliera;
 • predčasný dôchodok po 40. odpracovaných rokoch;
 • zníženie poplatkov v III. pilieri.

Takmer bez vplyvu by mali byť zmeny:

 • zrušenie akceptačného listu
 • rodičovský dôchodok.

Dôchodková reforma bude mať rozdielny vplyv na každého z nás. Skopírovať odkaz

Pri rodičovskom dôchodku však upozorňujeme, že je to systémová novinka, ktorá môže v budúcnosti prejsť zásadnými zmenami, pretože neprispieva k finančnej stabilite I. piliera a môže tak vyvolať potrebu dodatočných zmien v I. pilieri.

Zároveň upozorňujeme, že tieto vplyvy sú odhadované na priemernom (priemerne zarábajúcom) človeku, ktorý vstupuje na trh práce. Vek, pracovná kariéra, pohlavie, výška príjmu, počet vychovaných detí, výpadky z práce. To sú dodatočné faktory, ktoré určujú, aký bude konečný vplyv zmien v dôchodkovom systéme na každého jednotlivca.

Zmeny, ktoré prináša dôchodková reforma, budú mať rozdielny vplyv na každého z nás. Založte si účet v Oranžovej obálke a preskúmajte vplyv zmien na vlastnej „koži“. Oranžová obálka je plne individualizovaná a dokáže pomôcť nielen pri správnom nastavení parametrov dôchodkového zabezpečenia, ale aj pri správnom nastavení ostatných finančných produktov. Ak máte do dôchodku ďaleko, Oranžová obálka je Váš nástroj na správu vlastného majetku. 

Niektoré zmeny si vyžadujú detailnejšiu analýzu a preto pripravujeme sériu blogov, kde jednotlivé zmeny a spôsob odhadu ich vplyvu vysvetlíme na rôznych príkladoch.

Tím Oranžová Obálka
Tím Oranžová Obálka

Oranžovú obálku tvorí tím výskumníkov z oblasti dôchodkovej politiky, finančnej matematiky a ekonomiky, ktorí pôsobia na slovenských univerzitách a rôznych analytických funkciách. Svoje výsledky výskumu pravidelne publikujú a medzi najvýznamnejšie publikácie patria dve vedecké monografie (Aktívna správa úspor a Dôchodková politika) a podieľali sa na tvorbe viacerých behaviorálnych experimentov. Svoj výskum pretavili do robustného mikrosimulačného modelu Oranžová obálka®, na vývoji ktorého pracuje výskumný tím neustále už od roku 2015.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies