Zníženie odvodov spôsobí zníženie dôchodkov

9 min. čítania
prepočet

Od 1. januára 2024 vstúpila do platnosti zmena odvodov ktoré tečú do II. piliera. Konkrétne ide o zníženie odvodov z pôvodnej úrovne 5,5 % (ktoré mali postupne rásť na 6 %) na 4 % natrvalo.

Na zníženie odvodov do 2. piliera najviac doplatia mladí sporitelia. Prečo? Skopírovať odkaz

Nastavenie viacpilierového systému Skopírovať odkaz

Ústava SR definuje, že I. a II. pilier spolu tvoria základný systém zabezpečenia na dôchodku. Cieľom viacpilierového dôchodkového systému je, aby v budúcnosti aspoň polovica dôchodku tiekla z osobných úspor. Pôvodne bol II. pilier nastevaný tak, že až polovica odvodov (9% z 18 % odvodov ktoré platíme z našej mzdy) na dôchodkové zabezpečenie išlo na sporenie v II. pilieri. To malo znížiť finančné tlaky na stratový prvý pilier manažovaný Sociálnou poisťovňou. Takto sa mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému vzhľadom na klesajúcu demografiu a preniesť zodpovednosť za výšku svojho dôchodku na pracujúcu generáciu.

Veľa zmien Skopírovať odkaz

Následne po roku 2009 prišlo viacero zásahov do II. piliera (obmedzenie investovania do akciových titulov v roku 2009, zníženie odvodov do II. piliera na 4% v roku 2012 s postupným rastom na 6%, presun sporiteľov do dlhopisových fondov v roku 2013, naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života od roku 2017, následne strop na dôchodkový vek v roku 2019 a následné naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života v roku 2022, zavedenie predvolenej investičnej stratégie v roku 2023). Poslednou závažnou zmenou bolo práve trvalé zníženie odvodov do II. piliera na 4% príjmu.

Práve množstvo zásahov je v rozpore s princípom dlhodobého sporenia a dôveryhodnosti systému. Pre dlhodobé dôchodkové sporenie je dôležité:

  • dobrá a stála regulácia (nízke náklady, kvalitné fondy s vysokou mierou transparentnosti stratégie a minimum neodborných zásahov) a 
  • správne nastavené predvolené možnosti vrátane investičnej stratégie (čím som mladší,  tým viac môžem investovať do indexových alebo akciových fondov, ktoré mi prinesú výnos a tesne pred dôchodkom tieto zhodnotené úspory presuniem do stabilnejších dlhopisových fondov).

Stabilita parametrov dôchodkového systému zároveň prispieva k dôveryhodnosti v budúce dôchodkové dávky. Tento princíp je v našom dôchodkovom systéme systematicky potieraný, čo následne vyvoláva nedôveru sporiteľov a poistencov a následnú apatiu voči zodpovednému správaniu voči vlastnej budúcnosti.

Čo znamená zníženie odvodov na 4 % natrvalo? Skopírovať odkaz

Zníženie odvodov do II. piliera môžeme chápať ako oslabenie vplyvu II. piliera a zníženie dlhodobej udržateľnosti I. piliera. Prečo je tomu tak? I. pilier, ktorý je spravovaný Sociálnou poisťovňou funguje na princípe medzigeneračného prerozdeľovania. To znamená, že súčasní pracujúci svojimi odvodmi financujú súčasných dôchodcov – svojich rodičov. Dnešná generácia pracujúcich (generácia X, tzv. Husákové deti) je dosť veľká na to, aby finančne utiahla dôchodkové nároky svojich rodičov. Avšak po tejto generácii prichádzajú populačne slabšie ročníky. Úspory v II. pilieri tak mali prebrať rolu financovania časti dôchodkov generácie X. Zníženie odvodov do II. piliera tak v budúcnosti zvýši finančné tlaky na generáciu mladých, aby zafinancovali dôchodkové nároky svojich rodičov.

Platí logika: ak má početne menšia generácia utiahnuť početne väčšiu generáciu dôchodcov, budú musieť platiť vyššie dane a odvody alebo sa budúci dôchodcovia budú musieť uskromniť a poberať relatívne nižšie dôchodky.

Nižší dôchodok Skopírovať odkaz

To, ako konkrétne zníženie príspevkov ovplyvní konečnú výšku úspor sporiteľa v II. pilieri závisí od veku, respektíve doby sporenia ovplyvňujúcej schopnosť úspor vytvárať výnosy z výnosov, mzdy ovplyvňujúcej výšku príspevkov a zvolenej investičnej stratégie ovplyvňujúcej rast úspor v dôsledku zhodnotenia.

Ak budeme predpokladať, že mladý sporiteľ bude sporiť v indexových fondoch alebo v predvolenej investičnej stratégii, zníženie odvodov na 4% môže znamenať rozdiel niekoľko tisíc eur na konečnej hodnote úspor.

Modelové prepočty Skopírovať odkaz

25 ročný človek so mzdou dnes 1 260 eur, sporí si v indexových fondoch:

Po znížení odvodov bude mať nasporenú sumu nižšiu o 29 400 eur v dnešných cenách, čím sa mu celkový mesačný dôchodok zníži o 78 eur v dnešných cenách. Z II. piliera môže očakávať dôchodok nižší o približne 125 eur, avšak časť vykompenzuje vyšší dôchodok z I. piliera v dôsledku vyšších odvodov platených do Sociálnej poisťovne.

35 ročný človek so mzdou dnes 1 400 eur, sporí si v indexových fondoch:

Po znížení odvodov bude mať nasporenú sumu nižšiu o 17 500 eur v dnešných cenách, čím sa mu celkový mesačný dôchodok zníži o 40 eur v dnešných cenách. Z II. piliera môže očakávať dôchodok nižší o približne 73 eur, avšak menšiu časť vykompenzuje vyšší dôchodok z I. piliera v dôsledku vyšších odvodov platených do Sociálnej poisťovne.

45 ročný človek so mzdou dnes 2 800 eur, sporí si v indexových fondoch:

Po znížení odvodov bude mať nasporenú sumu nižšiu o 14 800 eur v dnešných cenách, čím sa mu celkový mesačný dôchodok zníži o 28 eur v dnešných cenách. Z II. piliera môže očakávať dôchodok nižší o približne 62 eur, avšak viac ako polovicu poklesu vykompenzuje vyšší dôchodok z I. piliera v dôsledku vyšších odvodov platených do Sociálnej poisťovne.

55 ročný človek so mzdou dnes 2 800 eur, sporí si v indexových fondoch:

Po znížení odvodov bude mať nasporenú sumu nižšiu o 4 700 eur v dnešných cenách, čím sa mu celkový mesačný dôchodok zníži o 3 eur v dnešných cenách. Z II. piliera môže očakávať dôchodok nižší o približne 20 eur, avšak väčšiu časť vykompenzuje vyšší dôchodok z I. piliera v dôsledku vyšších odvodov platených do Sociálnej poisťovne.

Zníženie príspevkov v II. pilieri sa teda dotkne hlavne mladých ľudí. Čím mladší sporiteľ, tým väčší rozdiel vo výške očakávaného dôchodku. Je to spôsobené tým, že zníženie odvodov zníži aj celkovú nasporenú sumu v II. pilieri a zároveň mladým rastú dôchodkové nároky v I. pilieri pomalšie ako starším (nemajú započítané náhradné doby za štúdium a ADH nerastie plne o tempo rastu mzdy). Ľudí nad 50 rokov sa táto zmena dotkne len minimálne. Môžeme tak hovoriť o redistribúcii smerom od mladých ku starším.

Odoberajte náš oranžový newsletter

Majte všetky informácie o dôchodkoch a investovaní s naším newsletterom

Predpoklady prepočtov:

  • Dnešné ceny zohľadňujú infláciu a individuálny rast mzdy, aby bolo možné porovnať nielen kúpnu silu, ale aj životnú úroveň v budúcnosti voči dnešnej situácii sporiteľa.
  • Pri týchto prepočtoch bol simulačný model nastavený na súčasne platné legislatívne podmienky, t.j. podmienky platné tesne pred zmenou výšky odvodov do II. piliera.  Model tak umožňuje porovnávať výsledky dvoch scenárov, t.j. pred a po znížení odvodov do II. piliera.
  • Pri modelových sporiteľoch predpokladáme rast mzdy podľa tempa rastu priemernej mzdy (pri modelovaní vychádzame z empirických dát pre vývoj miezd za Slovensko a následne odhadu rastu priemernej mzdy podľa projekcií rastu produktivity práce od Európskej komisie použité pre dlhodobé projekcie)
  • Inflácia na celom modelovanom období je 2,93 % (pri modelovaní vychádzame z empirických dát pre vývoj inflácie za Slovensko a pre modelovanie budúcnosti používame historické dáta o vývoji inflácie od roku 1900)
Tím Oranžová Obálka
Tím Oranžová Obálka

Oranžovú obálku tvorí tím výskumníkov z oblasti dôchodkovej politiky, finančnej matematiky a ekonomiky, ktorí pôsobia na slovenských univerzitách a rôznych analytických funkciách. Svoje výsledky výskumu pravidelne publikujú a medzi najvýznamnejšie publikácie patria dve vedecké monografie (Aktívna správa úspor a Dôchodková politika) a podieľali sa na tvorbe viacerých behaviorálnych experimentov. Svoj výskum pretavili do robustného mikrosimulačného modelu Oranžová obálka®, na vývoji ktorého pracuje výskumný tím neustále už od roku 2015.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies